Biała lista zawiera konta podatników VAT. Są to podane przez nich administracji skarbowej bankowe rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki prowadzone dla celów działalności gospodarczej w SKOK. Sposób zgłoszenia konta zależy od statusu ewidencyjnego przedsiębiorcy. Formularze zgłoszeniowe to: CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8.

Konta na liście

Biała lista ma ułatwiać weryfikację kontrahentów, dokonywanie bezpiecznych transakcji oraz zachowanie należytej staranności w biznesie. Zawiera m.in. numery kont przedsiębiorców (z wyjątkiem podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT).

W wykazie tym zamieszcza się numery rozliczeniowych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR. Stanowi tak art. 96b ust. 3 pkt 13ustawy o VAT. Biała lista nie zawiera rachunków osobistych (typu ROR), nawet jeżeli przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykorzystuje je w firmowych rozliczeniach. Wykaz nie obejmuje również rachunków wirtualnych. Takie konta wykorzystują jednostki otrzymujące dużą ilość płatności, np. zakłady energetyczne, spółdzielnie mieszkaniowe czy operatorzy telefonii. W ramach własnego rachunku rozliczeniowego tworzą dla każdego swojego kontrahenta (klienta) indywidualny subrachunek (rachunek wirtualny) do wpłat.

Wpłata na rachunek niewidniejący na białej liście będzie od przyszłego roku wiązała się z sankcjami podatkowymi. Dotyczyć to będzie płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15.000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami, gdy dostawa towarów i usług będzie dokonywana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Wydatku nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto przedsiębiorca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe, z tym że tylko do wysokości kwoty podatku VAT związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Tych konsekwencji będzie można uniknąć, jeżeli w ciągu 3 dni poinformuje się urząd skarbowy o numerze rachunku spoza wykazu, na który został zlecony przelew. (…) Czytaj dalej