Księgowość i rachunkowość Piaseczno L&T Tax Group

Obszarem działalności L&T Tax Group są spółki kapitałowe (spółki z o.o., spółki akcyjne), spółki osobowe (spółki komandytowe, spółki komandytowo akcyjne) jak zarówno osoby fizyczne, cechujące się koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy również doświadczenie w rozliczaniu polskich spółek operujących na zagranicznych rynkach. Pomożemy Państwu w otwarciu spółek wszelkiego rodzaju w rejestracji przez internet czy też w sposób tradycyjny.

L&T Tax Group stawia na bezpieczeństwo i kompleksowość, zależy nam aby klient miał jednoczesny dostęp do wszystkich usług związanych z prawidłowym prowadzeniem biznesu – od strony księgowej, prawnej, podatkowej i doradczej.

Poproś nas o wycenę usług księgowych   

USŁUGI KSIĘGOWE – oferta podstawowa

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych – CIT-8, VAT-7, VAT-UE, JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia
 • Prowadzenie odpisów amortyzacyjnych
 • Usługi związane z zamknięciem roku obrotowego i przygotowaniem Sprawozdania Finansowego – Bilans, Rachunek Zysków i Strat, itd.
 • Kontakt z Urzędami skarbowymi oraz asysta podczas kontroli podatkowych
 • Wiele innych operacji, które są niezbędne przy prowadzeniu Pełnej Księgowości
 • Pomoc przy opracowaniu Polityki Rachunkowości

Poproś nas o wycenę usług księgowych   

USŁUGI KSIĘGOWE – oferta rozszerzona

 • Złożenie deklaracji PCC-3 od wysokości kapitału
 • Złożenie odpowiednich deklaracji rejestracyjnych spółki oraz dot. zmian w spółce tj. NIP-8, VAT-R
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • Dokonywanie płatności bankowych
 • Wystawienie faktur do kontrahentów Polskich oraz zagranicznych zg. z przepisami ustawy
 • Sporządzenie raportów do GUS/NBP
 • Sporządzanie i składanie deklaracji dodatkowych m.in..deklaracja na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, PCC
 • Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat na potrzeby Klienta np. do banku, sądu, itp.
 • Przygotowanie wniosków leasingowych, kredytów bankowych etc.

Poproś nas o wycenę usług księgowych   

WYSOKO WYSZKOLONA KADRA GWARANCJĄ JAKOŚCI USŁUG

GŁÓWNA KSIĘGOWA

GŁÓWNA KSIĘGOWA 

Jako główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem zapewniam rzetelną, sprawną i profesjonalną obsługę księgową dając poczucie bezpieczeństwa moim podatnikom. Posiadam certyfikat księgowy I-ego oraz II-ego stopnia.

SPECJALISTA  DS KARD I PŁAC

KADRY I PŁACE 

Posiadam certyfikat księgowy I-ego stopnia oraz kurs Specjalista ds. Kadr i Płac prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Prowadzenie kadr dla spółek jest moją pasją.

KSIĘGOWA

KSIĘGOWA 

Prowadzę zarówno księgi firm polskich jak i brytyjskich. Regularnie poszerzam swoją wiedzę poprzez uczęszczanie na kursy i szkolenia obejmujące szeroki zakres zagadnień księgowych.

HEAD of UK ACCOUNTS

HEAD of UK ACCOUNTS

Posiadam certyfikat księgowy I-ego stopnia. Dzięki doświadczeniu i ukończeniu kursów księgowych w Wielkiej Brytanii jestem również uprawniona do prowadzenia ksiąg dla firm z siedzibą w UK.

UK ACCOUNTS

HEAD of UK ACCOUNTS

Posiadam 10-letnie  doświadczenie w  book-keeping dla spółek brytyjskich. Od lat również współpracuję z biurami księgowymi z terenu Wielkiej Brytanii.

“Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych.”

Margaret Thatcher

“Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof.”

Albert Einstein

“Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy.”

T. Harv Eker

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

NASI KLIENCI