Od 13 października 2019 r. obowiązuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) Zarządy spółek powinni jak najszybciej i skrupulatniej ustalić beneficjentów rzeczywistych w zarządzanych przez siebie spółkach, ponieważ, mimo że formalnie mają na to pół roku (tj. do kwietnia 2020 r.), to przy złożonych spółkach może czekać ich wiele trudnej pracy.

Wprowadzenie CRBR wynika z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zgłoszeniu podlegają m.in. imię, nazwisko, PESEL, państwo zamieszkania, informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. Obowiązek będzie dotyczył niemal wszystkich spółek, których jest blisko 500 tysięcy.

Zaskakuje dlaczego system, nie jest skorelowany z eKRS – przecież już na etapie rejestracji można by wymagać tych danych, bez potrzeby wdrażania nowego systemu. Już teraz przedsiębiorcy mają problem z ustaleniem, kto powinien się do niego wpisać. W przypadku pomyłki, stawka jest bardzo wysoka, ponieważ brak wpisu w CRBR wiąże się z karą nawet do miliona złotych.