KADRY I PŁACE

Prowadzenie  działu Kadr i Płac wymaga znajomości prawa pracy i prawa cywilnego. Konieczna jest  wiedza z obszaru finansów z uwzględnieniem rozliczania wynagrodzeń.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy precyzyjnie określa zakres obowiązków i praw, jakie wzajemnie wobec siebie mają podczas kontroli kontrolowani i kontrolerzy. Ustawa ta liczy prawie 50 stron bardzo skomplikowanych zagadnień prawa pracy. Kary za podstawowe błędy, które są równoznaczne z nieprzestrzeganiem tej ustawy sięgają 30,000 pln. PIP ma prawo skontrolować pełną dokumentację kadrową do 5 lat wstecz.

Skontaktuj się z nami przed kontrolą z PIP   

Obsługa kadrowo-płacowa spółek kapitałowych brytyjskich i polskich

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Administrowanie aktami personalnymi pracowników – w tym kontrola ważności badań lekarskich, kursów BHP, wykorzystania urlopów i innych nieobecności pracowników, nadgodzin, zwolnień lekarskich itd.
 • Obsługa w zakresie przyjęcia pracowników, zmian warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy (rejestracja i wyrejestrowanie z ZUS,
 • Obsługa w zakresie sporządzenia świadectw pracy i rozliczeń z pracownikiem)
 • Sprawdzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;
 • Sporządzanie rocznych informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R)
 • Sporządzanie dokumentacji zasiłkowej
 • Przygotowywanie wniosków do US i ZUS
 • Informowanie o bieżących zmianach
 • Analiza indywidualnych przypadków zatrudnienia
 • Obsługa zatrudniania obcokrajowców

Zapraszamy do kontaktu

Każde nierzetelne działanie oraz zaniechanie

jakiegokolwiek obowiązku pracodawcy grozi sankcją PIP

od 1 000 do 30 000  zł.

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku wdrożenia PPK

może zostać ukarany karą grzywny w wysokości

od 1 000 zł do 1 000 000 zł

CENNIK

 • Pracownicy etatowi (kadry i płace) – od 50,00 zł za osobę
 • Pracownicy etatowi (kadry) – od 45,00 zł za osobę
 • Pracownicy etatowi (płace) – od 30,00-35,00 zł za osobę
 • Umowy zlecenia (bez ZUS) i o dzieło – od 20,00 zł za osobę
 • Umowy zlecenia (ZUS) – od 30,00 zł za osobę
 • PIT 11 – 30zł raz w roku od osoby
 • Przygotowanie/Weryfikacja nietypowej dokumentacji (np. formularza A1) od 50,00 zł
 • Jeśli przejmujemy kadry w środku roku może być naliczona dodatkowa jednorazowa opłata za analizę, weryfikację dokumentacji istniejącej lub/i skompletowanie brakującej dokumentacji – od 25,00 do 55,00 zł od osoby.
 • Konsultacja kadrowo-prawnicza – od 140,00 do  160,00 zł za za godzinę lub wycena indywidualna (po pierwszej godzinie naliczamy opłatę co kwadrans zamiast pełnych godzin)

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Zapraszamy do kontaktu

WYSOKO WYSZKOLONA KADRA GWARANCJĄ JAKOŚCI USŁUG

SPECJALISTA  DS  KADR I PŁAC

Posiadam certyfikat księgowy I-ego stopnia oraz ukończony z wyróżnieniem kurs Specjalista ds. Kadr i Płac prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Prowadzenie kadr dla spółek jest moją prawdziwą pasją.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jako główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem zapewniam rzetelną, sprawną i profesjonalną obsługę księgową dając poczucie bezpieczeństwa moim podatnikom. Posiadam certyfikat księgowy I-ego oraz II-ego stopnia.

KSIĘGOWA

Prowadzę zarówno księgi firm polskich jak i brytyjskich. Regularnie poszerzam swoją wiedzę poprzez uczęszczanie na kursy i szkolenia obejmujące szeroki zakres zagadnień księgowych.

“Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych.”

Margaret Thatcher

“Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof.”

Albert Einstein

“Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy.”

T. Harv Eker

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

NASI KLIENCI