PORADY PRAWNE

Posiadamy wewnętrzny zespół prawny, a w wypadku powstania takiej potrzeby, współpracujemy stale również z zewnętrzną kancelarią prawną, dzięki czemu nasze usługi mogą zostać rozszerzone o:
– porady i konsultacje prawne, w tym zdalne,
– opracowania prawne na piśmie,
– zastępstwo prawne i reprezentacja klientów przed Sądami powszechnymi i Sądami szczególnymi:
– postępowania windykacyjne i egzekucyjne,
– przygotowanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,
– przygotowanie wpisów do Ksiąg Wieczystych,
– reprezentacja klientów przed organami administracji państwowej, innymi instytucjami publicznymi, firmami lub osobami prywatnymi,
– mediacja i negocjacje w sprawie polubownego rozwiązywania sporów,
– sporządzanie audytów wewnętrznych dla przedsiębiorców sprawdzających prawidłowość stosowania przepisów prawa pracy oraz przepisów szczególnych stosowanych w danej dziedzinie działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej jak możemy Ci pomóc   

ZAKRES EKSPERTYZY

column1-image3Zabezpieczenia Majątkowe

column3-image1Dokumentacja RODO

column2-image1Reprezentacja w Sądzie

column3-image1Rejestracja Spółek

column3-image1Dokumentacja Korporacyjna

column3-image1Sporządzanie Umów

KADRA ZARZĄDZAJĄCA DZIAŁEM PRAWNYM

Team 3

ADWOKAT

ADWOKAT 

Aktualnie trzonem zespołu jest absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, członek Warszawskiej Izby Adwokatów adwokat realizujący doradztwo prawne w zakresie działalności L&T Tax Group poprzez własną kancelarię. Uzyskane doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz uprzednie stanowiska pracy z obszaru promocji i marketingu, doskonale komponują się z wieloma nieszablonowymi przedsięwzięciami podejmowanymi w ramach pracy spółki.

Team 5

PRAWNIK

PRAWNIK

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w prawie handlowym, gospodarczym oraz w prawie inwestycji zagranicznych. Doradzała dużym przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym w inwestycjach różnego typu w zakresie prawnofinansowym oraz podatkowym. Od kilku lat jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim na zagadnieniach RODO oraz dogłębnej analizie prawa podatkowego.

SPECJALIZACJA

column2-image1Prawo Podatkowe

column2-image1Prawo Pracy

column2-image1Prawo Handlowe

column2-image1Zagadnienia RODO

column2-image1Medycyna

column2-image1Dokumentacja Należytej Staranności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dotychczasowe doświadczenie zespołu L&T Tax Group obejmuje nie tylko stricte zagadnienia prawno-podatkowe czy reprezentację przed organami podatkowymi ale jednocześnie postępowania sądowe gospodarcze oraz reprezentację przed wszelkimi organami administracji, dzieki czemu nasze spojrzenie na podatki zawsze uwzględnia szeroki kontekst prowadzonej działalności Klienta, oferując równie szerokie wsparcie również na wskazanych płaszczyznach.