Gdy przy jednym stole usiedli: doświadczony bankowiec, reprezentanci elity branży fintech, znawca kryptowalut, bizneswoman od diamentów, specjalistka z dziedziny unijnych funduszy oraz przedstawiciel funduszu poręczeń kredytowych, to młodzi ludzie, marzący o rozkręceniu innowacyjnej działalności gospodarczej, zyskali gwarancję wartościowego przekazu.

26-27 października w salach Uniwersytetu Zielonogórskiego biznesmeni, naukowcy i politycy szukali odpowiedzi na pytania: Co musi się stać, by innowacyjne firmy powstawały i rozwijały swój potencjał w Polsce? Czy o powodzeniu biznesowych przedsięwzięć decydują pomysły, czy też nawet najciekawsze inicjatywy rozbijają się o brak pieniędzy? (…)

V Polski Kongres Przedsiębiorczości Lubuskie ‘2017 składał się z 27 paneli dyskusyjnych. Sporo było w nich mowy o sile polskich innowacji. Gospodarze wydarzenia na łamach serwisu Urzędu Marszałkowskiego podkreślali, że początkowo pieniądze unijne trafiały na likwidowanie opóźnień cywilizacyjnych Polski, później na coraz bardziej innowacyjne sektory gospodarki, a obecnie na komercjalizację wiedzy naukowej i transfer nauki akademickiej do praktyki przemysłowej. – Zmiana ilościowa jest więc tutaj mniej ważna, liczy się przede wszystkim zmiana jakościowa – komentował senator RP Waldemar Sługocki, członek rady programowej kongresu.

Czytaj więcej…